Priser & vilkår

Priser & vilkår
Jeg tager udgangspunkt i satser og vilkår for freelancere beskrevet af Dansk Journalistforbund (pdf).

Fotos honoreres særskilt
Fotografier i forbindelse med artikler aflønnes separat. Hvis det er muligt at skaffe gratis pressefotos fra kilder hjælper jeg gerne med dette.

Rejseudgifter
Kræver opgaven at der rejses til en adresse uden for Berli, er det op til modtageren at honorere dette særskilt. Ved opgaver i Berlin beregnes der ikke transportudgifter.

Aftaler på skrift
Honorar og arbejdsvilkår aftales skriftligt fra gang til gang. Aftaler på mail er OK.

Betaling
Jeg sender faktura, når produktet er afleveret. Betalingsfristen er 14 dage.

Få et tilbud
Ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud, eller aftale rammerne for en opgave, så skal du være velkommen til at kontakte mig.

Ophavsret
Freelanceren har i henhold til lov om ophavsret de ideelle og økonomiske rettigheder til det journalistiske produkt. Det journalistiske produkt må kun anvendes til det aftalte formål. Enhver anden form for videreudnyttelse end den, der er beskrevet i aftalen, skal aftales med freelanceren i hvert enkelt tilfælde og derfor også honoreres særskilt.